september 2007

PHP gif pixel

Korteste pixelen jeg kan:<?php header('Content-Type: image/gif');echo "\x47\x49\x46\x38\x39\x61\x01\x00\x01\x00\x80\x00\x00";echo "\xFF\xFF\xFF\x00\x00\x00\x21\xF9\x04\x01\x00\x00\x00";echo "\x0...

Pus gjør papirarbeid

11. september - 6 år etter

Nå er det seks år siden USA gikk bananas. Det er seks år siden ondskapens akse og alt det der kom på dagsorden. The War on Terror er hittil like vellykka som The War on Drugs og No Child Left Behin...
hits